Beclin-1与P62在骨质疏松症中的研究进展
靳文君, 郑琳, 罗珊珊, 程余婷, 巩仔鹏, 廖健
Research progress in Beclin-1 and P62 in osteoporosis
Jin Wenjun, Zheng Lin, Luo Shanshan, Cheng Yuting, Gong Zipeng, Liao Jian
新医学 . 2024, (2): 81 -86 .  DOI: 10.3969/j.issn.0253-9802.2024.02.001